Blog

Canonical | Wat is een canonical?.

  • 7/08/2023

Wat betekent een Canonical in SEO? 

Wanneer verschillende pagina's vergelijkbare of identieke inhoud bevatten, kan dit leiden tot verwarring bij zoekmachines (interne concurrentie) en daardoor een negatieve invloed hebben op de zoekrangschikking. De oplossing voor dit probleem is het plaatsen van 'canonical tags'. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de definitie van een canonical tag, hoe het werkt om dubbele inhoud te voorkomen en hoe het bijdraagt aan het verbeteren van de SEO-prestaties van je website.

Wat is een Canonical-tag?

Een canonical tag, ook wel bekend als een "rel=canonical tag," is een HTML-element dat wordt gebruikt om aan zoekmachines aan te geven waar de unieke en originele inhoud van een pagina zich bevindt, met name wanneer er vergelijkbare of identieke inhoud op meerdere pagina's van een website voorkomt. Bij niche-spelers komt het ook vaak voor dat dezelfde pagina's via verschillende manieren op hun website te bereiken zijn. Met behulp van de canonical tag kunnen webbouwers de voorkeursversie van een pagina aangeven, zodat zoekmachines weten welke versie ze moeten indexeren en rangschikken in de zoekresultaten.

Voorkomen van dubbele Inhoud

Een van de belangrijkste doelen van een canonical tag is het voorkomen van dubbele inhoud op een website. Dubbele inhoud kan optreden wanneer dezelfde of bijna identieke content op meerdere pagina's voorkomt, wat kan leiden tot verwarring bij zoekmachines over welke pagina de meest relevante en waardevolle is voor gebruikers. Als gevolg hiervan kan de zoekrangschikking worden verstoord, omdat zoekmachines mogelijk de verkeerde pagina's indexeren of zelfs beide pagina's negeren.

Hoe werkt een Canonical tag?

Wanneer een canonical tag op een pagina wordt geplaatst, verwijst deze naar de "canonieke URL" van die pagina, dat wil zeggen, de voorkeurs- of originele versie van de content. Zoekmachines volgen de canonical tag en begrijpen dat de aangewezen pagina de belangrijkste is en de inhoud moet indexeren en rangschikken. Hierdoor wordt voorkomen dat andere pagina's met vergelijkbare inhoud als duplicaat worden beschouwd. Voor pagina's zonder interne concurrentie adviseren wij een zelfverwijzende canonical toe te passen.

Canonical tag als suggestie

Hoewel de canonical tag sterk wordt aanbevolen en doorgaans wordt opgevolgd door zoekmachines, is het belangrijk op te weten dat het uiteindelijk een suggestie voor zoekmachines is. Hoewel zoekmachines, zoals Google, vaak de aangegeven voorkeursversie volgen, behouden ze het recht om hun eigen beslissingen te nemen over hoe ze pagina's indexeren en weergeven aan gebruikers.

Hreflang-Tag voor externe dubbele inhoud

Naast het gebruik van de canonical tag om dubbele inhoud binnen je eigen website te voorkomen, is de hreflang tag een andere nuttige tool die online marketeers vaak gebruiken om externe dubbele inhoud te voorkomen. Bijvoorbeeld als je website meertalig is. De hreflang-tag geeft aan in welke taal en regio de content van een pagina is geschreven. Hiermee kunnen zoekmachines de juiste taal- en landversies van de pagina aan de juiste gebruikers tonen, waardoor de relevantie en gebruikerservaring worden verbeterd, maar ook externe dubbele content wordt voorkomen.

Meer nuttige links:

Stuur ons een DM.

Wil je weten welke concrete groeistappen jij online nog kunt zetten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.